Universiteiten

Dinsdag 18 april 2017 gaf ik een gastcollege op de Universiteit van leiden. Een grote collegezaal, met zo’n 80 geïnteresseerde studenten en twee universitair docenten luisterden, soms muisstil, soms met een lachsalvo, naar mijn ervaringsverhaal. Het adoptieverhaal paste in de studie Pedagogiek, in het blok ‘Adoptie en pleegzorg’. IMG_6303

Dinsdag 9 mei 2017 was ik uitgenodigd deel te nemen aan de paneldiscussie van de studenten van de Universiteit van Amsterdam over het thema: ‘Stop internationale adoptie’. Aan tafel zaten Femmie Juffer, Marina van Dongen, twee adoptiemoeders, waaronder ikzelf. Het was jammer dat Ingrid Levert van Wereldkinderen verhinderd was.

 

Het werd een pittige discussie. Het tegengeluid dat Marina en ik lieten horen was voor de studenten nieuw en soms schokkend. De ‘opdracht’ voor mij was:  Ga er stevig instaan. Die missie is geslaagd. Gelukkig kreeg ik terug te horen dat ik zeer genuanceerd was. Maar ik ben wel blij dat de studenten nu ‘beetje in de war’ zijn. Na deze avond kunnen ze opnieuw hun mening vormen over adoptie. De discussie moet gevoerd worden , op veel fronten, op veel niveaus.

24 mei is het rondetafelgesprek in de Tweede kamer, naar aanleiding van het RSJ rapport.