Paneldiscussie

foto van Nieuwe bloem.

Dinsdag 9 mei ben ik uitgenodigd mee te praten in een paneldiscussie over al dan niet stoppen met adoptie.
De avond wordt georganiseerd door derdejaars Pedagogische Wetenschappen studenten van de Universiteit van Amsterdam, die tevens deelnemen aan het excellentie-traject van de bacheloropleiding.
Met de paneldiscussie proberen ze de studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde en Universitaire Pabo een beter beeld te geven van een onderwerp dat, naar hun mening, in de studie onderbelicht is.
De begeleiding is in handen van dr. Henny Bos.
Gasten aan tafel zijn:
Marina van Dongen, geadopteerd,
Femmie Juffer, hoogleraar adoptie Universiteit van Leiden
en twee adoptiemoeders, waaronder ikzelf.
Wereldkinderen heeft laten weten dat Ingrid Levert is verhinderd. Wellicht is er nog een andere gast aan tafel te verwachten.
Ik kijk er naar uit me te laten horen in deze discussie, die mijns inziens gevoerd moet worden.

 

De volgende stellingen zullen te verdedigen zijn:

  1. Het is ten alle tijden wenselijk om een kind in zijn eigen cultuur te laten opgroeien
  2. Internationale adoptie is onwenselijk en er zijn goede alternatieven om moeders te helpen
  3. Internationale adoptie stelt het belang van adoptieouders boven de belangen van de adoptiekinderen
  4. Een stop op internationale adoptie is niet nodig, maar verplichte nazorg bij internationale adoptie is noodzakelijk
  5. Het merendeel van de geadopteerde kinderen heeft een betere toekomst dankzij internationale adoptie
  6. Een verbod op internationale adoptie werkt een illegaal adoptiecircuit in de hand